Visst han är inte av den generation som gäller ärlighet som den bästa politiken. Men gör han betraktar det som en politik


visst-han-är-inte-av-den-generation-som-gäller-ärlighet-som-den-bästa-politiken-men-gör-han-betraktar-det-som-politik
walter lippmannvissthanärinteavdengenerationsomgällerärlighetbästapolitikenmengrbetraktardetpolitikvisst hanhan ärär inteinte avav denden generationgeneration somsom gällergäller ärlighetärlighet somsom denden bästabästa politikenmen görgör hanhan betraktarbetraktar detdet somsom enen politikvisst han ärhan är inteär inte avinte av denav den generationden generation somgeneration som gällersom gäller ärlighetgäller ärlighet somärlighet som densom den bästaden bästa politikenmen gör hangör han betraktarhan betraktar detbetraktar det somdet som ensom en politikvisst han är intehan är inte avär inte av deninte av den generationav den generation somden generation som gällergeneration som gäller ärlighetsom gäller ärlighet somgäller ärlighet som denärlighet som den bästasom den bästa politikenmen gör han betraktargör han betraktar dethan betraktar det sombetraktar det som endet som en politikvisst han är inte avhan är inte av denär inte av den generationinte av den generation somav den generation som gällerden generation som gäller ärlighetgeneration som gäller ärlighet somsom gäller ärlighet som dengäller ärlighet som den bästaärlighet som den bästa politikenmen gör han betraktar detgör han betraktar det somhan betraktar det som enbetraktar det som en politik

Ibland, när ärlighet var den bästa politiken, var han ärlig -Gregory Nunn
ibland-när-ärlighet-var-den-bästa-politiken-var-han-ärlig
Ärlighet är den bästa politiken, men sinnessjukdom är det bästa försvaret.
Ärlighet-är-den-bästa-politiken-men-sinnessjukdom-är-det-bästa-försvaret
Vi ser Gud som en flygare gäller hans fallskärm; Det är där för nödsituationer, men han hoppas att han kommer aldrig att använda den -CS Lewis
vi-ser-gud-som-flygare-gäller-hans-fallskärm-det-är-där-för-nödsituationer-men-han-hoppas-att-han-kommer-aldrig-att-använda-den
Ärlighet är den bästa politiken, men sinnessjukdom är en bättre försvar -Mark Twain
Ärlighet-är-den-bästa-politiken-men-sinnessjukdom-är-bättre-försvar
Ärlighet är inte den bästa politiken - bara den säkraste -William Shakespeare
Ärlighet-är-inte-den-bästa-politiken-bara-den-säkraste
För en man att uppnå allt som efterfrågas av honom måste han betraktar sig själv som är större än han är. -Johann Wolfgang von Goethe
för-man-att-uppnå-allt-som-efterfrågas-av-honom-måste-han-betraktar-sig-själv-som-är-större-än-han-är