Vissa kyssande mödrar och några gräla mödrar, men det är kärlek precis


vissa-kyssande-mödrar-och-några-grä-mödrar-men-det-är-kärlek-precis
pearl buckvissakyssandemdrarochnågragrälamdrarmendetärkärlekprecisvissa kyssandekyssande mödrarmödrar ochoch någranågra grälagräla mödrarmen detdet ärär kärlekkärlek precisvissa kyssande mödrarkyssande mödrar ochmödrar och någraoch några grälanågra gräla mödrarmen det ärdet är kärlekär kärlek precisvissa kyssande mödrar ochkyssande mödrar och någramödrar och några grälaoch några gräla mödrarmen det är kärlekdet är kärlek precisvissa kyssande mödrar och någrakyssande mödrar och några grälamödrar och några gräla mödrarmen det är kärlek precis

Vissa kyssande mödrar och några gräla mödrar, men det är kärlek precis samma, och de flesta mödrar kyssa och skälla tillsammansMödrar är de människor som älskar oss utan goda skäl. Och de av oss som är mödrar vet att det är den mest utsökta kärlek allaJag tror medan alla mödrar hantera skuldkänslor, arbetande mödrar plågas av skuld på steroiderTill alla vackra mödrar och snart att vara mödrar som gav oss livet och kärleken, som önskar dig en lycklig mors dag!Jag hatar när folk prata ner på unga mödrar. De flesta av oss unga mödrar fick mer än de unga utan barn.Några av de smutsigaste hundar, förr och nu, hade mödrar.