Vinnare gör vad förlorare inte vill göra.


vinnare-gör-vad-förlorare-inte-vill-göra
vinnaregrvadfrlorareintevillgravinnare görgör vadvad förlorareförlorare inteinte villvill göravinnare gör vadgör vad förlorarevad förlorare inteförlorare inte villinte vill göravinnare gör vad förloraregör vad förlorare intevad förlorare inte villförlorare inte vill göravinnare gör vad förlorare integör vad förlorare inte villvad förlorare inte vill göra

En sorglig faktum i livet är att du inte kan ha vinnare utan förlorare, oavsett vad du gör; det är upp till dig att urskilja vilken du ärDu föddes inte som vinnare, och du föddes inte som förlorare. Du är vad du gör dig själv till.En vinnare gör engagemang. En förlorare gör löftenEn vinnare gör åtaganden. En förlorare gör löften.Underskatta inte förlorare... eftersom de skapar vinnare.Hur du svarar på utmaningen under andra halvåret kommer att avgöra vad du blir efter matchen, oavsett om du är en vinnare eller en förlorare.