Vi vet att ditt liv, läser vi om det vardagliga på Facebook.


vi-vet-att-ditt-liv-läser-vi-om-det-vardagliga-på-facebook
vivetattdittlivläserviomdetvardagligafacebookvi vetvet attatt dittditt livläser vivi omom detdet vardagligavardagliga påpå facebookvi vet attvet att dittatt ditt livläser vi omvi om detom det vardagligadet vardagliga påvardagliga på facebookvi vet att dittvet att ditt livläser vi om detvi om det vardagligaom det vardagliga pådet vardagliga på facebookvi vet att ditt livläser vi om det vardagligavi om det vardagliga påom det vardagliga på facebook

Vi är fruktansvärt vardagliga, aggressivt vardagliga individer. Vi är ninjor i det vardagliga, kan man säga.Känsla kasseras efter någon läser ditt meddelande på facebook och doesnt har sätt att svara?!Gud fortfarande närmar oss i det vanliga, vardagliga, vardagliga erfarenheter och platser... Han kommer i överraskande sätt.Du hatar ditt liv? Gå inlägg på Facebook om det, som hjälperOm du ägnar ditt liv beklagar saker i det förflutna, innan du vet det... du kommer att ha slösat bort ditt liv på ånger.Maj ditt liv en dag vara lika häftigt som du låtsas att det är på Facebook