Vi uppfyller inte människor av en slump. De är avsedda att korsa vår väg för en anledning.


vi-uppfyller-inte-människor-av-slump-de-är-avsedda-att-korsa-vår-väg-för-anledning
viuppfyllerintemänniskoravslumpdeäravseddaattkorsavårvägfranledningvi uppfylleruppfyller inteinte människorav enen slumpde ärär avseddaavsedda attatt korsakorsa vårvår vägväg förför enen anledningvi uppfyller inteuppfyller inte människorinte människor avmänniskor av enav en slumpde är avseddaär avsedda attavsedda att korsaatt korsa vårkorsa vår vägvår väg förväg för enför en anledningvi uppfyller inte människoruppfyller inte människor avinte människor av enmänniskor av en slumpde är avsedda attär avsedda att korsaavsedda att korsa våratt korsa vår vägkorsa vår väg förvår väg för enväg för en anledningvi uppfyller inte människor avuppfyller inte människor av eninte människor av en slumpde är avsedda att korsaär avsedda att korsa våravsedda att korsa vår vägatt korsa vår väg förkorsa vår väg för envår väg för en anledning

Vi uppfyller inte vissa människor av en slump, de är avsedda att korsa vår väg för en specifik anledning...
vi-uppfyller-inte-vissa-människor-av-slump-de-är-avsedda-att-korsa-vår-väg-för-specifik-anledning
Vi uppfyller inte människor av misstag de är avsedda att korsa vår väg för en anledning
vi-uppfyller-inte-människor-av-misstag-de-är-avsedda-att-korsa-vår-väg-för-anledning
I livet är vi inte är avsedda för väg misslyckande men vårt misslyckande är inte att hitta den väg vi är avsedda för. -Bernard Mvuyo
i-livet-är-vi-inte-är-avsedda-för-väg-misslyckande-men-vårt-misslyckande-är-inte-att-hitta-den-väg-vi-är-avsedda-för
I livet allt händer av en anledning. Människor möts inte av en slump utan av ödet. I mötet men... som bryr sig om anledning? Jag är bara glad att vi gjorde.
i-livet-allt-händer-av-anledning-människor-möts-inte-av-slump-utan-av-ödet-i-mötet-men-som-bryr-sig-om-anledning-jag-är-bara-glad-att-vi
Vi är alla av oss påverkas av dem som har känt oss. Ingen kärlek, ingen vänskap, kan någonsin korsa vår väg utan att ändra oss för alltid.
vi-är-alla-av-oss-påverkas-av-dem-som-har-känt-oss-ingen-kärlek-ingen-vänskap-kan-någonsin-korsa-vår-väg-utan-att-ändra-oss-för-alltid
Människor som utvecklar för vana att tänka på sig själva som världens medborgare uppfyller det första kravet på förnuft i vår tid -Norman Cousins ​​
människor-som-utvecklar-för-vana-att-tänka-på-sig-själva-som-världens-medborgare-uppfyller-det-första-kravet-på-förnuft-i-vår-tid