Vi tror alltid vår första kärlek är vår sista, och vår sista kärlek vår första.


vi-tror-alltid-vår-första-kärlek-är-vår-sista-och-vår-sista-kärlek-vår-första
george john whyte-melvillevitroralltidvårfrstakärlekärsistaochsistafrstavi troralltid vårvår förstaförsta kärlekkärlek ärär vårvår sistaoch vårvår sistasista kärlekkärlek vårvår förstavi tror alltidtror alltid våralltid vår förstavår första kärlekförsta kärlek ärkärlek är vårär vår sistaoch vår sistavår sista kärleksista kärlek vårkärlek vår förstavi tror alltid vårtror alltid vår förstaalltid vår första kärlekvår första kärlek ärförsta kärlek är vårkärlek är vår sistaoch vår sista kärlekvår sista kärlek vårsista kärlek vår förstavi tror alltid vår förstatror alltid vår första kärlekalltid vår första kärlek ärvår första kärlek är vårförsta kärlek är vår sistaoch vår sista kärlek vårvår sista kärlek vår första

Vi tror alltid vår första kärlek är vår sista, och vår sista kärlek är vår första. -Francois La Rochefoucauld
vi-tror-alltid-vår-första-kärlek-är-vår-sista-och-vår-sista-kärlek-är-vår-första
Minnena av vår första kyss, vår första dagen, vår första
minnena-av-vår-första-kyss-vår-första-dagen-vår-första-jag-älskar-dig-är-ihågkommen-för-resten-av-våra-liv
Vi kommer alltid tillbaka till vår första kärlek. -Etienne
vi-kommer-alltid-tillbaka-till-vår-första-kärlek
TV bör vara vår Lyceum, vår Chautauqua, vår Minsky och vår Camelot. -EB Vit
tv-bör-vara-vår-lyceum-vår-chautauqua-vår-minsky-och-vår-camelot
Det är vårt uppförande, vår patriotism och tro på vår amerikanska livsstilen, vårt mod som kommer att vinna den sista striden.
det-är-vårt-uppförande-vår-patriotism-och-tro-på-vår-amerikanska-livsstilen-vårt-mod-som-kommer-att-vinna-den-sista-striden