Vi måste utveckla kunskap optimerings initiativ för att dra nytta av våra viktigaste lärdomar.


vi-måste-utveckla-kunskap-optimerings-initiativ-för-att-dra-nytta-av-våra-viktigaste-lärdomar
vimåsteutvecklakunskapoptimeringsinitiativfrattdranyttaavvåraviktigastelärdomarvi måstemåste utvecklautveckla kunskapkunskap optimeringsoptimerings initiativinitiativ förför attatt dradra nyttanytta avav våravåra viktigasteviktigaste lärdomarvi måste utvecklamåste utveckla kunskaputveckla kunskap optimeringskunskap optimerings initiativoptimerings initiativ förinitiativ för attför att draatt dra nyttadra nytta avnytta av våraav våra viktigastevåra viktigaste lärdomarvi måste utveckla kunskapmåste utveckla kunskap optimeringsutveckla kunskap optimerings initiativkunskap optimerings initiativ föroptimerings initiativ för attinitiativ för att draför att dra nyttaatt dra nytta avdra nytta av våranytta av våra viktigasteav våra viktigaste lärdomarvi måste utveckla kunskap optimeringsmåste utveckla kunskap optimerings initiativutveckla kunskap optimerings initiativ förkunskap optimerings initiativ för attoptimerings initiativ för att drainitiativ för att dra nyttaför att dra nytta avatt dra nytta av våradra nytta av våra viktigastenytta av våra viktigaste lärdomar

Vi bör inte se tillbaka om det inte är att dra nyttiga lärdomar från tidigare misstag, och i syfte att dra nytta av dyrköpt erfarenhet.
vi-bör-inte-se-tillbaka-om-det-inte-är-att-dra-nyttiga-lärdomar-från-tidigare-misstag-och-i-syfte-att-dra-nytta-av-dyrköpt-erfarenhet
Vi borde inte se tillbaka, om det inte är att dra nyttiga lärdomar från tidigare misstag och i syfte att dra nytta av kära köpte erfarenhet -George Washington
vi-borde-inte-se-tillbaka-om-det-inte-är-att-dra-nyttiga-lärdomar-från-tidigare-misstag-och-i-syfte-att-dra-nytta-av-kära-köpte-erfarenhet
Hur jag älskar Lucy föddes? Vi beslutade att i stället för skilsmässa advokater dra av våra misstag, skulle vi dra nytta av dem
hur-jag-älskar-lucy-föddes-vi-beslutade-att-i-stället-för-skilsmässa-advokater-dra-av-våra-misstag-skulle-vi-dra-nytta-av-dem
Vi bör inte dra nytta av våra olikheter för att väcka hat.
vi-bör-inte-dra-nytta-av-våra-olikheter-för-att-väcka-hat
Inte dra nytta av människor i ditt liv som du ringa dina vänner... dra nytta av de stunder som du får tillbringa med dem!! -Nishan Panwar
inte-dra-nytta-av-människor-i-ditt-liv-som-ringa-dina-vänner-dra-nytta-av-de-stunder-som-får-tillbringa-med-dem
Optimismen är den viktigaste mänskliga drag, eftersom det ger oss möjlighet att utveckla våra idéer, för att förbättra vår situation, och hoppas på en bättre morgondag. -Seth Godin
optimismen-är-den-viktigaste-mänskliga-drag-eftersom-det-ger-oss-möjlighet-att-utveckla-våra-idéer-för-att-förbättra-vår-situation-och-hoppas