Vi måste hela tiden vara hoppa från klippor och utveckla våra vingar på vägen ner.


vi-måste-hela-tiden-vara-hoppa-från-klippor-och-utveckla-våra-vingar-på-vägen-ner
kurt vonnegutvimåstehelatidenvarahoppafrånklipporochutvecklavåravingarvägennervi måstemåste helahela tidentiden varavara hoppahoppa frånfrån klipporoch utvecklautveckla våravåra vingarvingar påpå vägenvägen nervi måste helamåste hela tidenhela tiden varatiden vara hoppavara hoppa frånhoppa från klipporfrån klippor ochklippor och utvecklaoch utveckla vårautveckla våra vingarvåra vingar påvingar på vägenpå vägen nervi måste hela tidenmåste hela tiden varahela tiden vara hoppatiden vara hoppa frånvara hoppa från klipporhoppa från klippor ochfrån klippor och utvecklaklippor och utveckla våraoch utveckla våra vingarutveckla våra vingar påvåra vingar på vägenvingar på vägen nervi måste hela tiden varamåste hela tiden vara hoppahela tiden vara hoppa fråntiden vara hoppa från klipporvara hoppa från klippor ochhoppa från klippor och utvecklafrån klippor och utveckla våraklippor och utveckla våra vingaroch utveckla våra vingar påutveckla våra vingar på vägenvåra vingar på vägen ner

Du måste hoppa av klippor hela tiden och bygga dina vingar på. -Ray Bradbury
du-måste-hoppa-av-klippor-hela-tiden-och-bygga-dina-vingar-på
Ibland måste vi våga hoppa först, och bygga våra vingar på vägen ner. -Annie Dillard
ibland-måste-vi-våga-hoppa-först-och-bygga-våra-vingar-på-vägen-ner
Bor risk hoppar från klippan och bygga dina vingar på vägen ner -Ray Bradbury
bor-risk-hoppar-från-klippan-och-bygga-dina-vingar-på-vägen-ner
Bor risk hoppar från en klippa och bygga dina vingar på vägen ner
bor-risk-hoppar-från-klippa-och-bygga-dina-vingar-på-vägen-ner
Ibland är det bara att hoppa från bron och hoppas du lär dig att flyga på vägen ner. -Ash Sweeney
ibland-är-det-bara-att-hoppa-från-bron-och-hoppas-lär-dig-att-flyga-på-vägen-ner
Vägen mindre rest ofta upplyser, förstärker och omfamnar våra själar, medan hela tiden bär oss närmare vår energikälla. -Charles D Smith III
vägen-mindre-rest-ofta-upplyser-förstärker-och-omfamnar-våra-själar-medan-hela-tiden-bär-oss-närmare-vår-energikälla