Vi lär oss de viktigaste livslärdomar den hårda vägen...


vi-lär-oss-de-viktigaste-livslärdomar-den-hårda-vägen
vilärossdeviktigastelivslärdomardenhårdavägenvi lärlär ossoss dede viktigasteviktigaste livslärdomarlivslärdomar denden hårdahårda vägenvi lär osslär oss deoss de viktigastede viktigaste livslärdomarviktigaste livslärdomar denlivslärdomar den hårdaden hårda vägenvi lär oss delär oss de viktigasteoss de viktigaste livslärdomarde viktigaste livslärdomar denviktigaste livslärdomar den hårdalivslärdomar den hårda vägenvi lär oss de viktigastelär oss de viktigaste livslärdomaross de viktigaste livslärdomar dende viktigaste livslärdomar den hårdaviktigaste livslärdomar den hårda vägen

Syskon är de människor vi öva på de människor som lär oss om rättvisa och samarbete och vänlighet och caringquite ofta den hårda vägen.Syskon är de människor vi öva på, de människor som lär oss om rättvisa och samarbete och vänlighet och omsorg - ganska ofta den hårda vägen.De bästa lärdomar är de lärt sig den hårda vägen.Vi lär oss den inre hemligheten av lycka när vi lär oss att rikta våra inre enheter, vårt intresse och vår uppmärksamhet på något förutom oss själva.Man ljög för och ta reda på den hårda vägen...Den makalösa dumhet i livet lär oss att älska våra föräldrar; gudomlig filosofi lär oss att förlåta dem.