Vi har varit där på världskrigen, är det dags för World Party I.


vi-har-varit-där-på-världskrigen-är-det-dags-för-world-party-i
vanna bontaviharvaritdärvärldskrigenärdetdagsfrworldpartyvi harhar varitvarit därdär påpå världskrigenär detdet dagsdags förför worldworld partyparty ivi har varithar varit därvarit där pådär på världskrigenär det dagsdet dags fördags för worldför world partyworld party ivi har varit därhar varit där påvarit där på världskrigenär det dags fördet dags för worlddags för world partyför world party ivi har varit där påhar varit där på världskrigenär det dags för worlddet dags för world partydags för world party i

Förklara World Party Jag!De säger Disney World är den lyckligaste platsen på jorden, uppenbarligen de aldrig har varit i dina armar.Ibland flicka som har varit där för alla andra behöver någon att vara där för henne.Uppgiften för ledaren är att få sitt folk från där de är där de inte har varit.Inte bo i det förflutna; eftersom du redan har varit där. Bara fokusera på framtiden, eftersom det är där du är på väg.Bara leva, har underbara tider och göra misstag, men aldrig andra gissa var du har varit där du är, och framför allt där du ska.