Vi har bara ett liv, men på många sätt, där vi kan leva det, kan vi leva för andra eller väljer att leva för oss


vi-har-bara-ett-liv-men-på-många-sätt-där-vi-kan-leva-det-kan-vi-leva-för-andra-eller-väljer-att-leva-för-oss
rashida roweviharbaraettlivmenmångasättdärvikanlevadetfrandraellerväljerattossvi harhar barabara ettett livmen påpå mångamånga sättdär vivi kankan levaleva detkan vivi levaleva förandra ellereller väljerväljer attatt levaleva förför ossvi har barahar bara ettbara ett livmen på mångapå många sättdär vi kanvi kan levakan leva detkan vi levavi leva förleva för andraför andra ellerandra eller väljereller väljer attväljer att levaatt leva förleva för ossvi har bara etthar bara ett livmen på många sättdär vi kan levavi kan leva detkan vi leva förvi leva för andraleva för andra ellerför andra eller väljerandra eller väljer atteller väljer att levaväljer att leva föratt leva för ossvi har bara ett livdär vi kan leva detkan vi leva för andravi leva för andra ellerleva för andra eller väljerför andra eller väljer attandra eller väljer att levaeller väljer att leva förväljer att leva för oss

Du har bara ett liv att leva så att du kan lika gärna leva det väl en gång.Det finns två sätt att leva: du kan leva som om ingenting är ett mirakel; du kan leva som om allting är ett mirakel.Det finns två sätt att leva: du kan leva som om ingenting är ett mirakel; du kan leva som om allt är ett mirakel.Dina mörkaste stunder bara pågå så länge du låta dem... vara gratis... så du kan leva det liv Gud vill för dig att leva.Inte leva aa liv som andra vill att du ska leva, leva ditt eget liv gör vad du älskar, jaga dina drömmar och mål.Leva livet väl, du har bara ett liv att leva.