Vi gått ta över världen, medan dessa haters gettin mad


vi-gått-över-världen-medan-dessa-haters-gettin-mad
mac millervigåttvervärldenmedandessahatersgettinmadvi gåttgått tata överöver världenmedan dessadessa hatershaters gettingettin madvi gått tagått ta överta över världenmedan dessa hatersdessa haters gettinhaters gettin madvi gått ta övergått ta över världenmedan dessa haters gettindessa haters gettin madvi gått ta över världenmedan dessa haters gettin mad

Jag behöver inte det men jag ändå ta bilar och flickor. Gick från bout gettin 'pengar till cirka gettin' världen.Kallaste sak droppin De som kan skratta utan orsak har antingen hittat den sanna innebörden av lycka eller har gått stark raving mad.Om du ständigt stressad på grund av något dina haters säger eller gör du ger dina haters för mycket makt över dig.In a mad world only the mad are saneKärlek är det som gör det möjligt för en kvinna att sjunga medan hon mops upp golvet efter att hennes make har gått över den i hans lada stövlar.