Vi förväntar oss (salvadoranska tjänstemän) för att arbeta mot eliminering av mänskliga rättigheter


vi-förväntar-oss-salvadoranska-tjänstemän-för-att-arbeta-eliminering-av-mänskliga-rättigheter
dan quaylevifrväntarosssalvadoranskatjänstemänfrattarbetaelimineringavmänskligarättighetervi förväntarförväntar ossoss (salvadoranska(salvadoranska tjänstemän)tjänstemän) förför attatt arbetaarbeta motmot elimineringeliminering avav mänskligamänskliga rättighetervi förväntar ossförväntar oss (salvadoranskaoss (salvadoranska tjänstemän)(salvadoranska tjänstemän) förtjänstemän) för attför att arbetaatt arbeta motarbeta mot elimineringmot eliminering aveliminering av mänskligaav mänskliga rättighetervi förväntar oss (salvadoranskaförväntar oss (salvadoranska tjänstemän)oss (salvadoranska tjänstemän) för(salvadoranska tjänstemän) för atttjänstemän) för att arbetaför att arbeta motatt arbeta mot elimineringarbeta mot eliminering avmot eliminering av mänskligaeliminering av mänskliga rättighetervi förväntar oss (salvadoranska tjänstemän)förväntar oss (salvadoranska tjänstemän) föross (salvadoranska tjänstemän) för att(salvadoranska tjänstemän) för att arbetatjänstemän) för att arbeta motför att arbeta mot elimineringatt arbeta mot eliminering avarbeta mot eliminering av mänskligamot eliminering av mänskliga rättigheter

När det finns en konflikt mellan mänskliga rättigheter och äganderätt, måste mänskliga rättigheter råda -Abraham Lincoln
när-det-finns-konflikt-mellan-mänskliga-rättigheter-och-äganderätt-måste-mänskliga-rättigheter-råda
De religioner som är förtryckande för kvinnor är också mot demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet.
de-religioner-som-är-förtryckande-för-kvinnor-är-också-demokrati-mänskliga-rättigheter-och-yttrandefrihet
Mänskliga rättigheter är kvinnors rättigheter och kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter.
mänskliga-rättigheter-är-kvinnors-rättigheter-och-kvinnors-rättigheter-är-mänskliga-rättigheter
Varje gång förväntar sig en man, som han säger, hans pengar att arbeta för honom, han förväntar sig andra människor att arbeta för honom. -Dorothy L Sayers
varje-gång-förväntar-sig-man-som-han-säger-hans-pengar-att-arbeta-för-honom-han-förväntar-sig-andra-människor-att-arbeta-för-honom
Jag skydda de mänskliga rättigheterna, och jag hoppas att jag ska alltid ses som en förkämpe för mänskliga rättigheter.
jag-skydda-de-mänskliga-rättigheterna-och-jag-hoppas-att-jag-ska-alltid-som-förkämpe-för-mänskliga-rättigheter
Vi förväntar oss lärare att hantera tonårsgraviditeter, missbruk, och bristerna i familjen. Då förväntar vi oss att utbilda våra barn.
vi-förväntar-oss-lärare-att-hantera-årsgraviditeter-missbruk-och-bristerna-i-familjen-då-förväntar-vi-oss-att-utbilda-våra-barn