Vi behöver nya partnerskap för fred och säkerhet.


vi-behöver-nya-partnerskap-för-fred-och-säkerhet
vibehvernyapartnerskapfrfredochsäkerhetvi behöverbehöver nyanya partnerskappartnerskap förför fredfred ochoch säkerhetvi behöver nyabehöver nya partnerskapnya partnerskap förpartnerskap för fredför fred ochfred och säkerhetvi behöver nya partnerskapbehöver nya partnerskap förnya partnerskap för fredpartnerskap för fred ochför fred och säkerhetvi behöver nya partnerskap förbehöver nya partnerskap för frednya partnerskap för fred ochpartnerskap för fred och säkerhet

Vi behöver nya partnerskap i kampen mot terrorismen och bygga fred.
vi-behöver-nya-partnerskap-i-kampen-terrorismen-och-bygga-fred
I affärs partnerskap och äktenskap partnerskap O 'fusk som pågår. -Saul Antin
i-affärs-partnerskap-och-äktenskap-partnerskap-o-'fusk-som-pågår
För mig, bör fred ställa säkerhet för det judiska folket.
för-mig-bör-fred-ställa-säkerhet-för-det-judiska-folket
Vi måste tänka annorlunda, titta på saker på ett annat sätt. Fred kräver en hel värld av nya koncept, nya definitioner.
vi-måste-tänka-annorlunda-titta-på-saker-på-ett-annat-sätt-fred-kräver-hel-värld-av-nya-koncept-nya-definitioner
Gott kinesiska nyåret alla, ger förhoppningsvis år av hästen med det mer integritet, säkerhet och fred för alla. Man kan drömma.
gott-kinesiska-nyåret-alla-ger-förhoppningsvis-år-av-hästen-med-det-mer-integritet-säkerhet-och-fred-för-alla-man-kan-drömma
Det israeliska folket måste vara fria att leva i fred och säkerhet.
det-israeliska-folket-måste-vara-fria-att-leva-i-fred-och-säkerhet