Vi är systrar. Vi kommer alltid att vara sisters.Our skillnader kan aldrig gå bort, men varken för mig, kommer vår sång.


vi-är-systrar-vi-kommer-alltid-att-vara-sistersour-skillnader-kan-aldrig-gå-bort-men-varken-för-mig-kommer-vår-sång
elizabeth fishelviärsystrarkommeralltidattvarasistersourskillnaderkanaldrigbortmenvarkenfrmigvårsångvi ärär systrarvi kommerkommer alltidalltid attatt varaskillnader kankan aldrigaldrig gågå bortmen varkenvarken förför migkommer vårvår sångvi är systrarvi kommer alltidkommer alltid attalltid att varaskillnader kan aldrigkan aldrig gåaldrig gå bortmen varken förvarken för migkommer vår sångvi kommer alltid attkommer alltid att varaskillnader kan aldrig gåkan aldrig gå bortmen varken för migvi kommer alltid att varaskillnader kan aldrig gå bort

Vi är systrar. Vi kommer alltid att vara systrar. Våra skillnader kan aldrig gå bort, men varken för mig, kommer vår sång. -Elizabeth Fishel
vi-är-systrar-vi-kommer-alltid-att-vara-systrar-våra-skillnader-kan-aldrig-gå-bort-men-varken-för-mig-kommer-vår-sång
Det kommer alltid att finnas en låt i vår spellista som vi alltid hoppa, men aldrig ta bort
det-kommer-alltid-att-finnas-låt-i-vår-spellista-som-vi-alltid-hoppa-men-aldrig-bort
Någon kommer alltid att vara sötare. Någon kommer alltid att vara smartare. Någon kommer alltid att vara yngre. Men de kommer aldrig att bli mig.
någon-kommer-alltid-att-vara-sötare-någon-kommer-alltid-att-vara-smartare-någon-kommer-alltid-att-vara-yngre-men-de-kommer-aldrig-att-bli-mig
Jag kan aldrig vara bra nog för alla. Men jag kommer alltid att vara det bästa för någon som tillfreds ha mig.
jag-kan-aldrig-vara-bra-nog-för-alla-men-jag-kommer-alltid-att-vara-det-bästa-för-någon-som-tillfreds-ha-mig
En bit av mig kommer alltid att undra vad som skulle ha hänt om du skulle aldrig drivit mig bort och lämnade mig för mig själv.
en-bit-av-mig-kommer-alltid-att-undra-vad-som-skulle-ha-hänt-om-skulle-aldrig-drivit-mig-bort-och-lämnade-mig-för-mig-själv
Du kan aldrig vara tillräckligt bra för vissa människor, men du kommer alltid att vara det bästa för dem som förtjänar dig.
du-kan-aldrig-vara-tillräckligt-bra-för-vissa-människor-men-kommer-alltid-att-vara-det-bästa-för-dem-som-förtjänar-dig