Vi är alltid med varandra, aldrig lämnar. Vi är bästa vänner, aldrig lura.


vi-är-alltid-med-varandra-aldrig-lämnar-vi-är-bästa-vänner-aldrig-lura
viäralltidmedvarandraaldriglämnarbästavännerluravi ärär alltidalltid medmed varandraaldrig lämnarvi ärär bästabästa vänneraldrig luravi är alltidär alltid medalltid med varandravi är bästaär bästa vännervi är alltid medär alltid med varandravi är bästa vännervi är alltid med varandra

Livslångt vänner: bästa kompisar i evighet. Vi kommer aldrig att vara ifrån varandra, aldrig.
livslångt-vänner-bästa-kompisar-i-evighet-vi-kommer-aldrig-att-vara-ifrån-varandra-aldrig
Du kan lura världen med dina leenden, men du kan aldrig lura ditt hjärta.
du-kan-lura-världen-med-dina-leenden-men-kan-aldrig-lura-ditt-hjärta
Mr Van Buren, kan dina vänner vara så att du, men mina vänner lämnar mig aldrig. -Andrew Jackson
mr-van-buren-kan-dina-vänner-vara-så-att-men-mina-vänner-lämnar-mig-aldrig
Sover alltid med ett öga öppet. Tar aldrig något för givet. Dina bästa vänner kan bara vara dina fiender.
sover-alltid-med-ett-öga-öppet-tar-aldrig-något-för-givet-dina-bästa-vänner-kan-bara-vara-dina-fiender
Bästa vänner är som lår de alltid fastnar i varandra.
bästa-vänner-är-som-lår-de-alltid-fastnar-i-varandra
Bra älskare förstå varandra. Bättre älskare respekterar varandra. Bästa vänner lever för att lita på varandra. Stor älskare bo i varandra. -Ritu Ghatourey
bra-älskare-förstå-varandra-bättre-älskare-respekterar-varandra-bästa-vänner-lever-för-att-lita-på-varandra-stor-älskare-bo-i-varandra