Vetenskap är vad du vet, är filosofin vad du inte vet.


vetenskap-är-vad-vet-är-filosofin-vad-inte-vet
vetenskapärvadvetfilosofinintevetvetenskap ärär vadvad dudu vetär filosofinfilosofin vadvad dudu inteinte vetvetenskap är vadär vad duvad du vetär filosofin vadfilosofin vad duvad du intedu inte vetvetenskap är vad duär vad du vetär filosofin vad dufilosofin vad du intevad du inte vetvetenskap är vad du vetär filosofin vad du intefilosofin vad du inte vet

När han som hör inte vet vad han som talar medel, och när han som talar inte vet vad han själv gör, är att filosofinVår okunnighet är Gud; vad vi vet är vetenskap.För att veta vad du vet och vad du inte vet, är det sant kunskap.Kvinnor vet inte vad de vill. Män vet aldrig vad de har.Reserv ställning i politiken är om du inte vet vad du vill vara om, och om du inte vet vad din vision är, gå på någon annan.Du hör i allmänhet att vad en människa inte vet inte skada honom, men i näringslivet vad en man inte vet gör ont.