Verkligt viktiga möten planeras av själar långt innan kropparna se varandra.


verkligt-viktiga-möten-planeras-av-själar-långt-innan-kropparna-se-varandra
verkligtviktigamtenplanerasavsjälarlångtinnankropparnasevarandraverkligt viktigaviktiga mötenmöten planerasplaneras avav själarsjälar långtlångt innaninnan kropparnakropparna sese varandraverkligt viktiga mötenviktiga möten planerasmöten planeras avplaneras av själarav själar långtsjälar långt innanlångt innan kropparnainnan kropparna sekropparna se varandraverkligt viktiga möten planerasviktiga möten planeras avmöten planeras av själarplaneras av själar långtav själar långt innansjälar långt innan kropparnalångt innan kropparna seinnan kropparna se varandraverkligt viktiga möten planeras avviktiga möten planeras av själarmöten planeras av själar långtplaneras av själar långt innanav själar långt innan kropparnasjälar långt innan kropparna selångt innan kropparna se varandra

Viktiga möten planeras av själar långt innan kropparna se varandra
viktiga-möten-planeras-av-själar-långt-innan-kropparna-se-varandra
När två själar är tänkta att vara som en, kommer en mystisk kraft föra dem samman oavsett hur långt ifrån varandra. -Abhishek Tiwari
när-två-själar-är-tänkta-att-vara-som-kommer-mystisk-kraft-föra-dem-samman-oavsett-hur-långt-ifrån-varandra
Nära varandra eller långt ifrån varandra, du är alltid i mitt hjärta.
nära-varandra-eller-långt-ifrån-varandra-är-alltid-i-mitt-hjärta
Om folk koncentrerade på de verkligt viktiga sakerna i livet, skulle det finnas en brist på fiskespön. -Doug Larson
om-folk-koncentrerade-på-de-verkligt-viktiga-sakerna-i-livet-skulle-det-finnas-brist-på-fiskespön
Man känner inte igen de verkligt viktiga ögonblicken i sitt liv förrän det är för sent
man-känner-inte-igen-de-verkligt-viktiga-ögonblicken-i-sitt-liv-förrän-det-är-för-sent
De verkligt viktiga sakerna i livet; kärlek, skönhet och sin egen unika ständigt glöms -Pablo Casals
de-verkligt-viktiga-sakerna-i-livet-kärlek-skönhet-och-sin-egen-unika-ständigt-glöms