Vars rättigheter kommer vi erkänna? Vems mänsklig värdighet kommer vi att respektera? För vars välbefinnande kommer vi, som ett folk, ta ansvar?


vars-rättigheter-kommer-vi-erkänna-vems-mänsklig-värdighet-kommer-vi-att-respektera-för-vars-välbefinnande-kommer-vi-som-ett-folk-ansvar
varsrättigheterkommervierkännavemsmänskligvärdighetattrespekterafrvarsvälbefinnandevisomettfolkansvarvars rättigheterrättigheter kommerkommer vivi erkännavems mänskligmänsklig värdighetvärdighet kommerkommer vivi attatt respekteraför varsvars välbefinnandevälbefinnande kommerkommer visom ettett folkta ansvarvars rättigheter kommerrättigheter kommer vikommer vi erkännavems mänsklig värdighetmänsklig värdighet kommervärdighet kommer vikommer vi attvi att respekteraför vars välbefinnandevars välbefinnande kommervälbefinnande kommer visom ett folkvars rättigheter kommer virättigheter kommer vi erkännavems mänsklig värdighet kommermänsklig värdighet kommer vivärdighet kommer vi attkommer vi att respekteraför vars välbefinnande kommervars välbefinnande kommer vivars rättigheter kommer vi erkännavems mänsklig värdighet kommer vimänsklig värdighet kommer vi attvärdighet kommer vi att respekteraför vars välbefinnande kommer vi

Jag vill vara en ledare vars regim kommer bara att pågå under en kort tid, men vars inflytande förblir evigt. -Ash Sweeney
jag-vill-vara-ledare-vars-regim-kommer-bara-att-pågå-under-kort-tid-men-vars-inflytande-förblir-evigt
Patriotism är stark nationalistisk känsla för ett land vars gränser och vars legitimitet och vars etniska sammansättningen tas för givet.
patriotism-är-stark-nationalistisk-känsla-för-ett-land-vars-gränser-och-vars-legitimitet-och-vars-etniska-sammansättningen-tas-för-givet
Vars ledning, vars dom, vars värden vill du i Vita huset när som kris landar som en duns på Ovala skrivbord?
vars-ledning-vars-dom-vars-värden-vill-i-vita-huset-när-som-kris-landar-som-duns-på-ovala-skrivbord
Vi kommer att stå emot våld och hot. Vi kommer att stå för rättigheter och värdighet för alla människor. -Barack Obama
vi-kommer-att-stå-emot-våld-och-hot-vi-kommer-att-stå-för-rättigheter-och-värdighet-för-alla-människor
Ett bra ord är som en bra träd vars rot är stadigt förankrat, och vars topp är i himlen. -Koranen
ett-bra-ord-är-som-bra-träd-vars-rot-är-stadigt-förankrat-och-vars-topp-är-i-himlen
En kvinna vars leende är öppen och vars uttryck är glad har ett slags skönhet oavsett vad hon bär.
en-kvinna-vars-leende-är-öppen-och-vars-uttryck-är-glad-har-ett-slags-skönhet-oavsett-vad-hon-bär