Varje motgång, varje fel, och varje hjärtesorg, bär med sig fröet till en likvärdig eller större nytta.


varje-motgång-varje-fel-och-varje-hjärtesorg-bär-med-sig-frö-till-likvärdig-eller-större-nytta
varjemotgångvarjefelochhjärtesorgbärmedsigfrettilllikvärdigellerstrrenyttavarje motgångvarje feloch varjevarje hjärtesorgbär medmed sigsig fröetfröet tilltill enen likvärdiglikvärdig ellereller störrestörre nyttaoch varje hjärtesorgbär med sigmed sig fröetsig fröet tillfröet till entill en likvärdigen likvärdig ellerlikvärdig eller störreeller större nyttabär med sig fröetmed sig fröet tillsig fröet till enfröet till en likvärdigtill en likvärdig elleren likvärdig eller störrelikvärdig eller större nyttabär med sig fröet tillmed sig fröet till ensig fröet till en likvärdigfröet till en likvärdig ellertill en likvärdig eller störreen likvärdig eller större nytta

Varje motgång, varje fel, bär varje hjärtesorg med det fröet till en lika stor eller större nytta. -Napoleon Hill
varje-motgång-varje-fel-bär-varje-hjärtesorg-med-det-frö-till-lika-stor-eller-större-nytta
Varje motgång, varje fel, bär varje hjärtesorg med det fröet på en lika stor eller större nytta.
varje-motgång-varje-fel-bär-varje-hjärtesorg-med-det-frö-på-lika-stor-eller-större-nytta
I varje motgång finns ligger fröet till en motsvarande fördel. I varje nederlag är en lektion visar dig hur man vinner seger nästa gång.
i-varje-motgång-finns-ligger-frö-till-motsvarande-fördel-i-varje-nederlag-är-lektion-visar-dig-hur-man-vinner-seger-nästa-gång
Genom att se fröet av fel i varje framgång, är vi ödmjuka. Genom att se fröet till framgång i varje misslyckande är vi hoppfulla. -Paul J Meyer
genom-att-se-frö-av-fel-i-varje-framgång-är-vi-ödmjuka-genom-att-se-frö-till-framgång-i-varje-misslyckande-är-vi-hoppfulla
Varje test varje prov, varje hjärtesorg som har varit betydande, kan jag vända det och se hur Gud har vänt det till bra oavsett vad.
varje-test-varje-prov-varje-hjärtesorg-som-har-varit-betydande-kan-jag-vända-det-och-se-hur-gud-har-vänt-det-till-bra-oavsett-vad
Varje misslyckande för med sig fröet till en motsvarande framgång. -Napoleon Hill
varje-misslyckande-för-med-sig-frö-till-motsvarande-framgång