Varje motgång, varje fel, bär varje hjärtesorg med det fröet till en lika stor eller större nytta.


varje-motgång-varje-fel-bär-varje-hjärtesorg-med-det-frö-till-lika-stor-eller-större-nytta
napoleon hillvarjemotgångvarjefelbärhjärtesorgmeddetfrettilllikastorellerstrrenyttavarje motgångvarje felbär varjevarje hjärtesorghjärtesorg medmed detdet fröetfröet tilltill enen likalika storeller störrestörre nyttabär varje hjärtesorgvarje hjärtesorg medhjärtesorg med detmed det fröetdet fröet tillfröet till entill en likaen lika storlika stor ellerstor eller störreeller större nyttabär varje hjärtesorg medvarje hjärtesorg med dethjärtesorg med det fröetmed det fröet tilldet fröet till enfröet till en likatill en lika storen lika stor ellerlika stor eller störrestor eller större nyttabär varje hjärtesorg med detvarje hjärtesorg med det fröethjärtesorg med det fröet tillmed det fröet till endet fröet till en likafröet till en lika stortill en lika stor elleren lika stor eller störrelika stor eller större nytta

Varje motgång, varje fel, bär varje hjärtesorg med det fröet på en lika stor eller större nytta.
varje-motgång-varje-fel-bär-varje-hjärtesorg-med-det-frö-på-lika-stor-eller-större-nytta
Varje motgång, varje fel, och varje hjärtesorg, bär med sig fröet till en likvärdig eller större nytta.
varje-motgång-varje-fel-och-varje-hjärtesorg-bär-med-sig-frö-till-likvärdig-eller-större-nytta
I varje motgång finns ligger fröet till en motsvarande fördel. I varje nederlag är en lektion visar dig hur man vinner seger nästa gång.
i-varje-motgång-finns-ligger-frö-till-motsvarande-fördel-i-varje-nederlag-är-lektion-visar-dig-hur-man-vinner-seger-nästa-gång
Genom att se fröet av fel i varje framgång, är vi ödmjuka. Genom att se fröet till framgång i varje misslyckande är vi hoppfulla. -Paul J Meyer
genom-att-se-frö-av-fel-i-varje-framgång-är-vi-ödmjuka-genom-att-se-frö-till-framgång-i-varje-misslyckande-är-vi-hoppfulla
Varje test varje prov, varje hjärtesorg som har varit betydande, kan jag vända det och se hur Gud har vänt det till bra oavsett vad.
varje-test-varje-prov-varje-hjärtesorg-som-har-varit-betydande-kan-jag-vända-det-och-se-hur-gud-har-vänt-det-till-bra-oavsett-vad
Varje motgång i livet gör oss bitter eller bättre, varje problem kommer att bryta oss eller göra oss. Valet är vårt om vi blir segrare eller offer. -Anil Sinha
varje-motgång-i-livet-gör-oss-bitter-eller-bättre-varje-problem-kommer-att-bryta-oss-eller-göra-oss-valet-är-vårt-om-vi-blir-segrare-eller