Varje misstag du gör är bara öka dina odds att lyckas


varje-misstag-gör-är-bara-öka-dina-odds-att-lyckas
nick laportavarjemisstaggrärbarakadinaoddsattlyckasvarje misstagmisstag dudu görgör ärär barabara ökaöka dinadina oddsodds attatt lyckasvarje misstag dumisstag du gördu gör ärgör är baraär bara ökabara öka dinaöka dina oddsdina odds attodds att lyckasvarje misstag du görmisstag du gör ärdu gör är baragör är bara ökaär bara öka dinabara öka dina oddsöka dina odds attdina odds att lyckasvarje misstag du gör ärmisstag du gör är baradu gör är bara ökagör är bara öka dinaär bara öka dina oddsbara öka dina odds attöka dina odds att lyckas

Bär dina löparskor allt under våren kan öka dina odds att faktiskt igång.Glöm inte, hålla fortsätter varje dag med avsikten att du till slut kommer att lyckas; vara nyfiken och lära av dina misstag.Älska dig själv och vara stolt över allt du gör, även dina misstag, eftersom dina misstag menar du försöker.Det är aldrig för sent. En bestämd sinne och en positiv attityd, kommer att öka din förmåga att uppnå och lyckas varje mål du vill i livetDet snabbaste sättet att lyckas är att hålla dina misstag närmare än din önskan om framgång.Akta dig för strävar efter att bli en stor man i all hast. Ett sådant försök i tiotusen kan lyckas. Dessa är rädda odds.