Varje lätt val kommer att ha sin konsekvens i morgon.


varje-lätt-val-kommer-att-ha-sin-konsekvens-i-morgon
varjelättvalkommeratthasinkonsekvensmorgonvarje lättlätt valval kommerkommer attatt haha sinsin konsekvenskonsekvens ii morgonvarje lätt vallätt val kommerval kommer attkommer att haatt ha sinha sin konsekvenssin konsekvens ikonsekvens i morgonvarje lätt val kommerlätt val kommer attval kommer att hakommer att ha sinatt ha sin konsekvensha sin konsekvens isin konsekvens i morgonvarje lätt val kommer attlätt val kommer att haval kommer att ha sinkommer att ha sin konsekvensatt ha sin konsekvens iha sin konsekvens i morgon

Varje sak i livet är ett val, och varje val kommer med en konsekvens. Tänk innan du väljer din Konsekvens. -Hussein Nishah
varje-sak-i-livet-är-ett-val-och-varje-val-kommer-med-konsekvens-tänk-innan-väljer-din-konsekvens
De val du gör, hur du behandlar människor, attityder du har - alla konsekvens ditt liv -Craig Williams
de-val-gör-hur-behandlar-människor-attityder-har-alla-konsekvens-ditt-liv
De val som vi gör i dag kommer alltid vittnar om våra svagheter i morgon. -Frank Matobo
de-val-som-vi-gör-i-dag-kommer-alltid-vittnar-om-våra-svagheter-i-morgon
Varje morgon u har två val! Fortsätt din sömn med drömma eller vakna upp och jaga dina drömmar. Valet är ditt!
varje-morgon-u-har-två-val-fortsätt-din-sömn-med-drömma-eller-vakna-upp-och-jaga-dina-drömmar-valet-är-ditt
Oroa dig inte om i morgon: det kommer att ha tillräckligt med bekymmer för sin egen. Det finns ingen anledning att lägga till problem varje dag ger.
oroa-dig-inte-om-i-morgon-det-kommer-att-ha-tillräckligt-med-bekymmer-för-sin-egen-det-finns-ingen-anledning-att-lägga-till-problem-varje-dag-ger
Du har ett val. Lev eller dö. Varje andetag är ett val. Varje minut är ett val. Att vara eller inte vara. -Chuck Palahniuk
du-har-ett-val-lev-eller-dö-varje-andetag-är-ett-val-varje-minut-är-ett-val-att-vara-eller-inte-vara