Varje tonårspojkar credo. Cogito libido ergo sum ​​


varje-årspojkar-credo-cogito-libido-ergo-sum-​​
mignon mclaughlinvarjetonårspojkarcredocogitolibidoergosum​​varje tonårspojkartonårspojkar credocogito libidolibido ergoergo sumsum ​​varje tonårspojkar credocogito libido ergolibido ergo sumergo sum ​​cogito libido ergo sumlibido ergo sum ​​cogito libido ergo sum ​​

Dubito ergo cogito; cogito ergo sum. (Jag tvivlar, därför tror jag, jag tror därför jag)Spelindustrin är redan större än musikindustrin, och det är i huvudsak inriktad på tonårspojkar.Hörde du om den kinesiska paret som hade en utvecklingsstörd barn? De kallade honom Ord är men vind och lärande är inget annat än ord ergo, är inlärnings ingenting men vinden.Att ge pengar och makt till regeringen är som att ge whiskey och bilnyckeln till tonårspojkar.Sanningen är att jag saknar dig. Hela tiden, varje sekund, varje minut, varje timme, varje dag...