Var glad, bli inspirerad. Håll din ande hög, dela din glädje till världen.


var-glad-bli-inspirerad-håll-din-ande-hög-dela-din-glädje-till-världen
bel claveria carig martinezvargladbliinspireradhålldinandehgdelaglädjetillvärldenvar gladbli inspireradhåll dinande högdela dindin glädjeglädje tilltill världenhåll din andedin ande högdela din glädjedin glädje tillglädje till världenhåll din ande högdela din glädje tilldin glädje till världendela din glädje till världen

Håll upp huvudet vackra, är han inte värd din tid eller dina tårar. Du var glad en gång utan honom, kan du vara glad igen.Slösa inte din glädje försöker ta reda på vad folk tycker om dig. Använd bara din glädje att bli den bästa personen du vill vara.Det finns människor i världen som i hög grad skulle ha nytta av din love.Who är dessa människor? Lägg märke till dem och inte hålla tillbaka. Visa din kärlek.Håll din klackar, huvud och hög standard.Fight blyg av läkemedlet som din mamma och din pappa, din syster och din bror släppa ut mot dig, skall jag låta dig leva till hög ålder!Håll verklig för din kvinna, ägnas åt din kvinna, visa kärlek till din kvinna, och hon kommer alltid att vara din kvinna.