Var dig själv. Lev ut dina drömmar. Älskar din kropp. Kunna säga nej och menar det. Viktigast, tro på dig själv.


var-dig-själv-lev-ut-dina-drömmar-Älskar-din-kropp-kunna-säga-nej-och-menar-det-viktigast-tro-på-dig-själv
tanya biancovardigsjälvlevutdinadrmmarÄlskardinkroppkunnasäganejochmenardetviktigasttrovar digdig självlev utut dinadina drömmarÄlskar dindin kroppkunna sägasäga nejnej ochoch menarmenar dettro påpå digdig självvar dig självlev ut dinaut dina drömmarÄlskar din kroppkunna säga nejsäga nej ochnej och menaroch menar dettro på digpå dig självlev ut dina drömmarkunna säga nej ochsäga nej och menarnej och menar dettro på dig självkunna säga nej och menarsäga nej och menar det

Ge inte upp på dina drömmar. Låt inte någon säga till dig, kan dina drömmar inte hända. Tro på det och tro på dig själv.
ge-inte-upp-på-dina-drömmar-låt-inte-någon-säga-till-dig-kan-dina-drömmar-inte-hända-tro-på-det-och-tro-på-dig-själv
Alla dina mål och drömmar kan uppnås så länge du är villig att arbeta hårt och viktigast av allt, tro på dig själv. -Lucille Pierre
alla-dina-mål-och-drömmar-kan-uppnås-så-länge-är-villig-att-arbeta-hårt-och-viktigast-av-allt-tro-på-dig-själv
Ibland måste vi kvinnor att ta ställning och säga nej. Inte bara acceptera något. Var stolt över din kropp och själv.
ibland-måste-vi-kvinnor-att-ställning-och-säga-nej-inte-bara-acceptera-något-var-stolt-över-din-kropp-och-själv
Ingen annans åsikt om du frågor men din egen. Tro på dig själv, var dig själv, och göra dig lycklig.
ingen-annans-åsikt-om-frågor-men-din-egen-tro-på-dig-själv-var-dig-själv-och-göra-dig-lycklig
Var dig själv. Acceptera dig själv. Värderar själv. Förlåt dig själv. Välsigna dig. Uttryck dig själv. Lita på dig själv. Älska dig själv. Ge dig själv. -Lupytha Hermin
var-dig-själv-acceptera-dig-själv-värderar-själv-förlåt-dig-själv-välsigna-dig-uttryck-dig-själv-lita-på-dig-själv-Älska-dig
Tro på dig själv och dina förmågor. Om du inte tror på dig själv, hur kan man förvänta att andra ska tro på dig?
tro-på-dig-själv-och-dina-förmågor-om-inte-tror-på-dig-själv-hur-kan-man-förvänta-att-andra-ska-tro-på-dig