Vad vi gör eller inte gör kommer att påverka historiens gång.


vad-vi-gör-eller-inte-gör-kommer-att-påverka-historiens-gång
vadvigrellerintekommerattpåverkahistoriensgångvad vivi görgör ellereller inteinte görgör kommerkommer attatt påverkapåverka historienshistoriens gångvad vi görvi gör ellergör eller inteeller inte görinte gör kommergör kommer attkommer att påverkaatt påverka historienspåverka historiens gångvad vi gör ellervi gör eller integör eller inte göreller inte gör kommerinte gör kommer attgör kommer att påverkakommer att påverka historiensatt påverka historiens gångvad vi gör eller intevi gör eller inte görgör eller inte gör kommereller inte gör kommer attinte gör kommer att påverkagör kommer att påverka historienskommer att påverka historiens gång

Här på jorden, vi lever en gång och dö en gång. Så, vad du än gör, gör det som om du bara ska göra det en gång.Det är inte vad du har, eller vem du är, eller var du är, eller vad du gör som gör dig lycklig eller olycklig. Det är vad du tycker om.En klok person gör på en gång, vad en dåre gör äntligen. Båda gör samma sak, bara vid olika tidpunkterLivet bara kommer runt en gång, så gör vad gör dig lycklig, och vara med den som får dig att leDu bör inte låta andra människors åsikter påverka vad du gör i livet.Vet skillnaden mellan imponerande människor och påverka dem. Imponerande dem ändrar vad de tycker. Påverka dem ändrar vad de gör.