Vad du gör gör skillnad, och du måste bestämma vilken typ av skillnad du vill göra.


vad-gör-gör-skillnad-och-måste-bestämma-vilken-typ-av-skillnad-vill-göra
vadgrskillnadochmåstebestämmavilkentypavskillnadvillgravad dudu görgör görgör skillnadoch dudu måstemåste bestämmabestämma vilkenvilken typtyp avav skillnadskillnad dudu villvill göravad du gördu gör görgör gör skillnadoch du måstedu måste bestämmamåste bestämma vilkenbestämma vilken typvilken typ avtyp av skillnadav skillnad duskillnad du villdu vill göravad du gör gördu gör gör skillnadoch du måste bestämmadu måste bestämma vilkenmåste bestämma vilken typbestämma vilken typ avvilken typ av skillnadtyp av skillnad duav skillnad du villskillnad du vill göravad du gör gör skillnadoch du måste bestämma vilkendu måste bestämma vilken typmåste bestämma vilken typ avbestämma vilken typ av skillnadvilken typ av skillnad dutyp av skillnad du villav skillnad du vill göra

Att vara populär inte göra någon skillnad för någon annan. Vad gör dig speciell är att göra en skillnad i någons liv.
att-vara-populär-inte-göra-någon-skillnad-för-någon-annan-vad-gör-dig-speciell-är-att-göra-skillnad-i-någons-liv
Stop over tänker det. Du har makten att inspirera och göra en skillnad. Så gå gör vad du måste göra. -Ricardo Housham
stop-over-tänker-det-du-har-makten-att-inspirera-och-göra-skillnad-så-gå-gör-vad-måste-göra
När du tror på vad du gör och använd din fantasi och initiativförmåga, kan du göra en skillnad.
när-tror-på-vad-gör-och-använd-din-fantasi-och-initiativförmåga-kan-göra-skillnad
Om du inte att tjäna pengar, gör framsteg eller göra en skillnad då du gör alla felaktiga beslut. -Förbättra Dreams
om-inte-att-tjäna-pengar-gör-framsteg-eller-göra-skillnad-då-gör-alla-felaktiga-beslut
Kommunicera i egentlig mening med nära och kära. Släpp dina högteknologiska enheter och engagera sig i verkliga samtal. Se vilken skillnad det gör. -Mufti Ismail Menk
kommunicera-i-egentlig-mening-med-nära-och-kära-släpp-dina-högteknologiska-enheter-och-engagera-sig-i-verkliga-samtal-se-vilken-skillnad-det
Agera som om vad du gör gör en skillnad. Det gör det.
agera-som-om-vad-gör-gör-skillnad-det-gör-det