Vad är meningen med livet? Vad är vi här för? Det förefaller mig att livet är ett stort spel!


vad-är-meningen-med-livet-vad-är-vi-här-för-det-förefaller-mig-att-livet-är-ett-stort-spel
vadärmeningenmedlivetvihärfrdetfrefallermigattlivetettstortspelvad ärär meningenmeningen medmed livetvad ärär vivi härhär fördet förefallerförefaller migmig attatt livetlivet ärär ettett stortstort spelvad är meningenär meningen medmeningen med livetvad är viär vi härvi här fördet förefaller migförefaller mig attmig att livetatt livet ärlivet är ettär ett stortett stort spelvad är meningen medär meningen med livetvad är vi härär vi här fördet förefaller mig attförefaller mig att livetmig att livet äratt livet är ettlivet är ett stortär ett stort spelvad är meningen med livetvad är vi här fördet förefaller mig att livetförefaller mig att livet ärmig att livet är ettatt livet är ett stortlivet är ett stort spel

Att läsa några böcker är inte tillräckligt för att få vad meningen med livet är. Du måste utforska själv, orsakar livet är ett äventyr.
att-lä-några-böcker-är-inte-tillräckligt-för-att-få-vad-meningen-med-livet-är-du-måste-utforska-själv-orsakar-livet-är-ett-äventyr
Vad är meningen med livet? Vad du vill att det ska vara
vad-är-meningen-med-livet-vad-vill-att-det-ska-vara
Vad är meningen med livet? Jag skulle säga att det är att leva livet fullt ut varje sekund. -Stefan Sauk
vad-är-meningen-med-livet-jag-skulle-säga-att-det-är-att-leva-livet-fullt-ut-varje-sekund
Ni frågar: vad är meningen eller meningen med livet? Jag kan bara svara med en annan fråga: tror du att vi är kloka nog att läsa Guds sinne? -Freeman Dyson
ni-frågar-vad-är-meningen-eller-meningen-med-livet-jag-kan-bara-svara-med-annan-fråga-tror-att-vi-är-kloka-nog-att-lä-guds-sinne
Våra önskemål påverkas av vad vi ser, vad vi hör, hur vi känner och hur vi förstår meningen med livet.
våra-önskemål-påverkas-av-vad-vi-ser-vad-vi-hör-hur-vi-känner-och-hur-vi-förstår-meningen-med-livet
Vad är meningen med livet? Att vara glad och användbar. -Tenzin Gyatso
vad-är-meningen-med-livet-att-vara-glad-och-användbar