Vad är en bok? Allt eller inget. Ögat som ser allt.


vad-är-bok-allt-eller-inget-Ögat-som-ser-allt
ralph waldo emersonvadärbokalltelleringetÖgatsomseralltvad ären bokallt ellereller ingetÖgat somsom serser alltvad är enär en bokallt eller ingetÖgat som sersom ser alltvad är en bokÖgat som ser allt

Det finns inget sådant som en moralisk eller omoralisk bok. Böcker är välskrivna, eller dåligt skrivna. Det är allt.Ögat ser inte allt.Relationer är antingen allt eller inget... Se till att du inte byta din allt för ingenting.Han som skulle leva i fred och tillfreds får inte tala allt han vet eller allt han ser.Musik är som att älska: antingen allt eller inget.Karma är Guds sätt att visa att han ser allt och att det finns konsekvenser för allt du gör; bra eller dåligt.