Våld är den sista fristaden av inkompetent.


våld-är-den-sista-fristaden-av-inkompetent
isaac asimovvåldärdensistafristadenavinkompetentvåld ärär denden sistasista fristadenfristaden avav inkompetentvåld är denär den sistaden sista fristadensista fristaden avfristaden av inkompetentvåld är den sistaär den sista fristadenden sista fristaden avsista fristaden av inkompetentvåld är den sista fristadenär den sista fristaden avden sista fristaden av inkompetent

Advokater är den första fristaden av inkompetent.
advokater-är-den-första-fristaden-av-inkompetent
Allvar är den sista fristaden av ytlig. -Oscar Wilde
allvar-är-den-sista-fristaden-av-ytlig
Ambition är den sista fristaden av misslyckande.
ambition-är-den-sista-fristaden-av-misslyckande
Entreprenörskap är den sista fristaden av problem med att göra individen. -Natalie Clifford Barney
entreprenörskap-är-den-sista-fristaden-av-problem-med-att-göra-individen
Återkommande våld för våld multiplicerar våld, lägga djupare mörker till en natt redan saknar stjärnor -Martin Luther King
Återkommande-våld-för-våld-multiplicerar-våld-lägga-djupare-mörker-till-natt-redan-saknar-stjärnor
Allvar är den enda fristaden av ytlig. -Oscar Wilde
allvar-är-den-enda-fristaden-av-ytlig