Världslig vinning, andlig förlust...


världslig-vinning-andlig-förlust
världsligvinningandligfrlustvärldslig vinningandlig förlust

Varje gång du inte följer din inre vägledning, känner du en förlust av energi, förlust av makt, en känsla av andlig livlöshet.Föredrar en förlust till en vinning; den ger smärta just nu, den andra för all framtidDu är inte en människa på jakt efter en andlig upplevelse. Du är en andlig varelse nedsänkt i en mänsklig erfarenhet.Förlust av hopp snarare än förlust av liv är det som avgör frågor om krig. Men hjälplöshet inducerar hopplöshet.Andlig plats går förlorad i att få bekvämlighet. Jag såg behovet av att skapa en blandning av japansk andlig kultur och modern västerländsk arkitekturAndlig relation är långt mer värdefull än fysisk. Fysisk relation skild från andlig är kropp utan själ.