Väntar... jag är tålmodig... men det är svårt.


väntar-jag-är-tålmodig-men-det-är-svårt
väntarjagärtålmodigmendetsvårtväntar jagjag ärär tålmodigtålmodig menmen detdet ärär svårtväntar jag ärjag är tålmodigär tålmodig mentålmodig men detmen det ärdet är svårtväntar jag är tålmodigjag är tålmodig menär tålmodig men dettålmodig men det ärmen det är svårtväntar jag är tålmodig menjag är tålmodig men detär tålmodig men det ärtålmodig men det är svårt

Tålamod väntar. Inte passivt väntar. Som är lättja. Men för att hålla igång när gå är svårt och långsam - det är tålamod.Väntar är inte så svårt som att veta det du väntar på kommer inte tillbaka.Jag är väldigt tålmodig person och jag ger massor av andra chans men jag är inte ett helgon, jag har mina gränser!Hon kanske väntar på dig, men ingen väntar för evigt.Väntar är det viktigaste vi kan göra för kärlek, men det bevisar en sak. Eftersom tiden går, kan väntar också ändra vårt sinne.Väntar på någon kan aldrig vara lätt, men inte göra det svårare genom att inte veta vad man väntar på.