Vänskap betyder förståelse, inte överenskommelse. Det betyder förlåtelse, inte att förglömma. Det betyder minnena sist, även om kontakten förloras.


vänskap-betyder-förståelse-inte-överenskommelse-det-betyder-förlåtelse-inte-att-förglömma-det-betyder-minnena-sist-även-om-kontakten
vänskapbetyderfrståelseinteverenskommelsedetfrlåtelseattfrglmmaminnenasistävenomkontaktenfrlorasvänskap betyderbetyder förståelseinte överenskommelsedet betyderbetyder förlåtelseinte attatt förglömmadet betyderbetyder minnenaminnena sistäven omom kontaktenkontakten förlorasvänskap betyder förståelsedet betyder förlåtelseinte att förglömmadet betyder minnenabetyder minnena sistäven om kontaktenom kontakten förlorasdet betyder minnena sistäven om kontakten förloras

Vänskap innebär överenskommelser, inte argument. Det betyder förlåtelse, inte att förglömma. Det betyder minnena sist, även om kontakten förloras.Kärlek innebär förståelse, inte överenskommelse. Det betyder förlåtelse, inte att förglömma. Det betyder minnena sist, även om det var i det förflutna.Går vidare betyder inte att förglömma... det betyder att du väljer lycka över ont.Att vara en riktig man betyder inte att du sover med 100 flickor. Det betyder att du kämpa för en flicka, även om 99 andra jagar dig...Svårt betyder inte omöjligt, betyder det helt enkelt att du måste arbeta hårt.Försöker igen betyder inte fel. betyder det att du har en bra karaktär i sig själv!