Vänskap är ett privilegium för privata män för usel storhet vet ingen välsignelse så stor.


vänskap-är-ett-privilegium-för-privata-män-för-usel-storhet-vet-ingen-välsignelse-så-stor
vänskapärettprivilegiumfrprivatamänuselstorhetvetingenvälsignelsestorvänskap ärär ettett privilegiumprivilegium förför privataprivata mänmän förför uselusel storhetstorhet vetvet ingeningen välsignelsevälsignelse såså storvänskap är ettär ett privilegiumett privilegium förprivilegium för privataför privata mänprivata män förmän för uselför usel storhetusel storhet vetstorhet vet ingenvet ingen välsignelseingen välsignelse såvälsignelse så storvänskap är ett privilegiumär ett privilegium förett privilegium för privataprivilegium för privata mänför privata män förprivata män för uselmän för usel storhetför usel storhet vetusel storhet vet ingenstorhet vet ingen välsignelsevet ingen välsignelse såingen välsignelse så storvänskap är ett privilegium förär ett privilegium för privataett privilegium för privata mänprivilegium för privata män förför privata män för uselprivata män för usel storhetmän för usel storhet vetför usel storhet vet ingenusel storhet vet ingen välsignelsestorhet vet ingen välsignelse såvet ingen välsignelse så stor

Storhet mannen är stor att han känner sig vara usel. Ett träd känner sig inte vara usel.
storhet-mannen-är-stor-att-han-känner-sig-vara-usel-ett-träd-känner-sig-inte-vara-usel
Det är ett privilegium för eftervärlden att ställa frågor mitt emellan de antagonister som genom sin rivalitet för storhet, delade en hel ålder. -Joseph Addison
det-är-ett-privilegium-för-eftervärlden-att-ställa-frågor-mitt-emellan-de-antagonister-som-genom-sin-rivalitet-för-storhet-delade-hel-ålder
En vis man sa en gång: aldrig vara rädd för storhet. För, är några född stor, vissa uppnå storhet, och några har storhet dragkraft på dem.
en-vis-man-gång-aldrig-vara-rädd-för-storhet-för-är-några-född-stor-vissa-uppnå-storhet-och-några-har-storhet-dragkraft-på-dem
Var inte rädd för storhet: några föds stor del uppnå storhet, och några har storhet dragkraft på dem. -William Shakespeare
var-inte-rädd-för-storhet-några-föds-stor-del-uppnå-storhet-och-några-har-storhet-dragkraft-på-dem
För tro mig, i denna värld som någonsin glider från under våra fötter, är det ett privilegium för vänskap att åldras med sina vänner. -Arthur S Hardy
för-tro-mig-i-denna-värld-som-någonsin-glider-från-under-våra-fötter-är-det-ett-privilegium-för-vänskap-att-åldras-med-sina-vänner
Den som utför tjänsten till många ställer sig i kö för storhet - stor rikedom, bra avkastning, stor tillfredsställelse, bra rykte, och stor glädje.
den-som-utför-tjänsten-till-många-ställer-sig-i-kö-för-storhet-stor-rikedom-bra-avkastning-stor-tillfredsställelse-bra-rykte-och-stor