Vänner behövs både för glädje och sorg


vänner-behövs-både-för-glädje-och-sorg
samuel patersonvännerbehvsbådefrglädjeochsorgvänner behövsbehövs bådebåde förför glädjeglädje ochoch sorgvänner behövs bådebehövs både förbåde för glädjeför glädje ochglädje och sorgvänner behövs både förbehövs både för glädjebåde för glädje ochför glädje och sorgvänner behövs både för glädjebehövs både för glädje ochbåde för glädje och sorg

Glädje och sorg går hand i hand. Sorg är en del av livet. Vi måste hitta lyckan som ligger bortom det.Jag har också känt glädje och sorg, och på det hela taget, jag föredrar glädjeFöräldrarna ålder måste komma ihåg, både av glädje och ångest.Sorg och glädje avlöser varandraGlädje och sorg är nästa grannarVi lärde att skämmas för förvirring, ilska, rädsla och sorg, och för mig att de är likvärdigt med glädje, spänning och inspiration.