Vän: Vad är klockan? Me: Jag tror det är dags för dig att få en klocka.


vän-vad-är-klockan-me-jag-tror-det-är-dags-för-dig-att-få-klocka
vänvadärklockanmejagtrordetdagsfrdigattklockavad ärär klockanjag trordet ärär dagsdags förför digdig attatt fåen klockavad är klockanjag tror dettror det ärdet är dagsär dags fördags för digför dig attdig att fåatt få enfå en klockajag tror det ärtror det är dagsdet är dags förär dags för digdags för dig attför dig att fådig att få enatt få en klockajag tror det är dagstror det är dags fördet är dags för digär dags för dig attdags för dig att fåför dig att få endig att få en klocka

Jag sa till min dotter att hon inte kan ha pojkvän tills hennes ålder är av klockan. * sätter militär klocka på väggen *Öppettiderna dårskap mäts av klockan, men visdom, kan ingen klocka mäta.Vi hantera frågor om tid. Det första du gör på morgonen är att titta på klockan för att se vad klockan är.En man har fått två skott för smycken: en vigselring och en klocka. Klockan är mycket lättare att få på och av än en vigselring.Jag tror att det i framtiden kommer klockor inte säga klockan tre längre. De kommer bara få rakt på sak och byta namn på klockan tre Jag tror på allvar är det dags för dig att gå vidare och stoppa denna brutna hjärta stuff.