Utgångspunkten för helg är smuts, korruption, eller fläck av synd.


utgångspunkten-för-helg-är-smuts-korruption-eller-fläck-av-synd
william amesutgångspunktenfrhelgärsmutskorruptionellerfläckavsyndutgångspunkten förför helghelg ärär smutseller fläckfläck avav syndutgångspunkten för helgför helg ärhelg är smutseller fläck avfläck av syndutgångspunkten för helg ärför helg är smutseller fläck av syndutgångspunkten för helg är smuts

Du gör smuts, du får smuts. Karmas en tik, ska du veta.Vissa målare omvandla solen till en gul fläck, andra förvandla en gul fläck i solen.Man behöver inte bekämpa korruption genom att slåss korruption.Do smuts, få smuts. Så jag behandla människor med samma respekt som jag vill.En helg spillo är inte en bortkastad helg.Att GAY är den enda synd människor fokusera på. Skälla? Synd. Sex före äktenskapet? Synd. Synder är synder. Y'all är alltför dömande, det är också en synd.