Utbildning är en prydnad i välstånd och en tillflykt i motgång.


utbildning-är-prydnad-i-välstånd-och-tillflykt-i-motgång
utbildningärprydnadvälståndochtillflyktmotgångutbildning ären prydnadprydnad ii välståndvälstånd ochoch enen tillflykttillflykt ii motgångutbildning är enär en prydnaden prydnad iprydnad i välståndi välstånd ochvälstånd och enoch en tillflykten tillflykt itillflykt i motgångutbildning är en prydnadär en prydnad ien prydnad i välståndprydnad i välstånd ochi välstånd och envälstånd och en tillflyktoch en tillflykt ien tillflykt i motgångutbildning är en prydnad iär en prydnad i välstånden prydnad i välstånd ochprydnad i välstånd och eni välstånd och en tillflyktvälstånd och en tillflykt ioch en tillflykt i motgång

Lärande är en prydnad i välstånd, en fristad i motgång, och en bestämmelse i ålderdomen. -Aristoteles
lärande-är-prydnad-i-välstånd-fristad-i-motgång-och-bestämmelse-i-ålderdomen
En vän är mest känd i motgång och inte i välstånd.
en-vän-är-mest-känd-i-motgång-och-inte-i-välstånd
Vara måttlig i välstånd, klok i motgång -Periander
vara-måttlig-i-välstånd-klok-i-motgång
Välstånd gör vänner, motgång försöker dem -Publilius Syrus
välstånd-gör-vänner-motgång-försöker-dem
Var mer snabb att gå till en vän i motgång än i välstånd -Chilo
var-mer-snabb-att-gå-till-vän-i-motgång-än-i-välstånd
Välstånd är inte bara skala; motgång är den enda balans väga vänner. -Plutarchos
välstånd-är-inte-bara-skala-motgång-är-den-enda-balans-väga-vänner