Utan språng av fantasi, eller drömma, förlorar vi den spännande möjligheter. Drömma, trots allt, är en form av planering.


utan-språng-av-fantasi-eller-drömma-förlorar-vi-den-spännande-möjligheter-drömma-trots-allt-är-form-av-planering
utansprångavfantasiellerdrmmafrlorarvidenspännandemjligheterdrmmatrotsalltärformplaneringutan språngsprång avav fantasieller drömmaförlorar vivi denden spännandespännande möjlighetertrots allten formform avav planeringutan språng avsprång av fantasiförlorar vi denvi den spännandeden spännande möjligheterär en formen form avform av planeringutan språng av fantasiförlorar vi den spännandevi den spännande möjligheterär en form aven form av planeringförlorar vi den spännande möjligheterär en form av planering

Om en liten drömma är farlig, är inte ett botemedel för att drömma mindre men att drömma mer, att drömma hela tiden.En man måste drömma en lång tid för att kunna agera med storhet, och drömma vårdas i mörker.Det är det som håller mig igång. Drömma, uppfinna, sedan hoppas och drömma lite mer för att hålla drömmerDet finns ingen kompetens utan arbete. Man kan inte drömma sig till antingen användbarhet eller lycka.Att drömma om natten är att fly från ditt liv. Att drömma av dagen är att få det att hända.Om jag var tvungen att berätta detta för ditt ansikte kan jag inte göra mig gå så länge som jag kan drömma jag kommer att drömma om dig