Utan någon förställning ingen verksamhet kan bedrivas på alla


utan-någon-förställning-ingen-verksamhet-kan-bedrivas-på-alla
lord chesterfieldutannågonfrställningingenverksamhetkanbedrivasallautan någonnågon förställningförställning ingeningen verksamhetverksamhet kankan bedrivasbedrivas påpå allautan någon förställningnågon förställning ingenförställning ingen verksamhetingen verksamhet kanverksamhet kan bedrivaskan bedrivas påbedrivas på allautan någon förställning ingennågon förställning ingen verksamhetförställning ingen verksamhet kaningen verksamhet kan bedrivasverksamhet kan bedrivas påkan bedrivas på allautan någon förställning ingen verksamhetnågon förställning ingen verksamhet kanförställning ingen verksamhet kan bedrivasingen verksamhet kan bedrivas påverksamhet kan bedrivas på alla

Allas verksamhet är ingen verksamhet, och ingen verksamhet är mitt företag
allas-verksamhet-är-ingen-verksamhet-och-ingen-verksamhet-är-mitt-företag
Jag skadar aldrig ingen annan än mig själv och det är ingen verksamhet utan min egen.
jag-skadar-aldrig-ingen-annan-än-mig-själv-och-det-är-ingen-verksamhet-utan-min-egen
Alla företag som ingås med indiskret iver kan bedrivas med stor kraft i början, men är säker på att kollapsa i slutet. -Tacitus
alla-företag-som-ingås-med-indiskret-iver-kan-bedrivas-med-stor-kraft-i-början-men-är-säker-på-att-kollapsa-i-slutet
Bruket av politik i öst kan definieras av ett ord. Förställning
bruket-av-politik-i-öst-kan-definieras-av-ett-ord-förställning
Unga jurister delta i domstol, inte för att de har verksamhet där, men eftersom de har ingen verksamhet.
unga-jurister-delta-i-domstol-inte-för-att-de-har-verksamhet-där-men-eftersom-de-har-ingen-verksamhet
Utan ambition inga erövringar görs och ingen verksamhet skapas. Ambition är roten till all framgång.
utan-ambition-inga-erövringar-görs-och-ingen-verksamhet-skapas-ambition-är-roten-till-all-framgång