Utan kärlek, handlingar, även de mest lysande, räknas som ingenting


utan-kärlek-handlingar-även-de-mest-lysande-räknas-som-ingenting
therese av lisieuxutankärlekhandlingarävendemestlysanderäknassomingentingutan kärlekäven dede mestmest lysanderäknas somsom ingentingäven de mestde mest lysanderäknas som ingentingäven de mest lysande

Kärlek är ingenting utan någon åtgärd. Förtroende är ingenting utan bevis. Ånger är ingenting utan förändring.Kärlek är ingenting utan åtgärd. Förtroende är ingenting utan bevis. Ånger är ingenting utan förändring.De saker som räknas mest kan inte räknas.Utan kärlek, känner vi inget. Utan drömmar, utföra vi ingenting. Utan Gud, vi är ingenting.Det finns tillfällen i livet när även de minsta ord eller handlingar är genomsyrade med de mest utsökta betydelse.Kärlek är moraliskt även utan giftermål, men äktenskapet är omoralisk utan kärlek.