Ungdomens konsekvent föra en öppen, flexibel och tolerant sinne.


ungdomens-konsekvent-föra-öppen-flexibel-och-tolerant-sinne
senora royungdomenskonsekventfrappenflexibelochtolerantsinneungdomens konsekventkonsekvent föraföra enen öppenflexibel ochoch toleranttolerant sinneungdomens konsekvent förakonsekvent föra enföra en öppenflexibel och tolerantoch tolerant sinneungdomens konsekvent föra enkonsekvent föra en öppenflexibel och tolerant sinneungdomens konsekvent föra en öppen

Det finns en ungdomens källa: Det är ditt sinne, dina talanger, kreativitet du sätta i ditt liv och livet för människor du älskarHennes sinne är så öppen att vinden visslar genom detUtan en öppen sinne, kan du aldrig vara en stor framgångEn öppen dörr politik gör inte mycket för en sluten sinne.Utbildning syfte är att ersätta en tomt sinne med en öppen ett.I livet varje stängda dörren till framgång och favör lätt kan vara öppen med ett öppet sinne mot att uppnå dina mål.