Tyvärr, totalt sett filmer är ett konglomerat. Folk köper och säljer människor i den här branschen, som kan bli riktigt fult.


tyvärr-totalt-sett-filmer-är-ett-konglomerat-folk-köper-och-säljer-människor-i-den-här-branschen-som-kan-bli-riktigt-fult
tyvärrtotaltsettfilmerärettkonglomeratfolkkperochsäljermänniskordenhärbranschensomkanbliriktigtfulttotalt settsett filmerfilmer ärär ettett konglomeratfolk köperköper ochoch säljersäljer människori denden härhär branschensom kankan blibli riktigtriktigt fulttotalt sett filmersett filmer ärfilmer är ettär ett konglomeratfolk köper ochköper och säljeroch säljer människorsäljer människor imänniskor i deni den härden här branschensom kan blikan bli riktigtbli riktigt fulttotalt sett filmer ärsett filmer är ettfilmer är ett konglomeratfolk köper och säljerköper och säljer människoroch säljer människor isäljer människor i denmänniskor i den häri den här branschensom kan bli riktigtkan bli riktigt fulttotalt sett filmer är ettsett filmer är ett konglomeratfolk köper och säljer människorköper och säljer människor ioch säljer människor i densäljer människor i den härmänniskor i den här branschensom kan bli riktigt fult

Bra filmer floppen, ohyggliga filmer gör väl. Osäkerhet är det enda vi säkert i den här branschen. -Madhuri Dixit Nene
bra-filmer-floppen-ohyggliga-filmer-gör-väl-osäkerhet-är-det-enda-vi-säkert-i-den-här-branschen
I den här branschen, tills du är känd som ett monster du inte är en stjärna.
i-den-här-branschen-tills-är-känd-som-ett-monster-inte-är-stjärna
Sex säljer. Tyvärr vi säljer kaffe
sex-säljer-tyvärr-vi-säljer-kaffe
Vad är bra om det här landet är att Amerika började traditionen där de rikaste konsumenterna köper i stort sett samma saker som de fattigaste.
vad-är-bra-om-det-här-landet-är-att-amerika-började-traditionen-där-de-rikaste-konsumenterna-köper-i-stort-sett-samma-saker-som-de-fattigaste
... Ett samhälle behöver en själ om det är att bli ett riktigt hem för människor. Du måste människorna git det här själ -Påven Johannes Paulus II
ett-samhälle-behöver-själ-om-det-är-att-bli-ett-riktigt-hem-för-människor-du-måste-människorna-git-det-här-själ
Du kan vara i den här branschen 50 år och fortfarande inte vet någonting om det
du-kan-vara-i-den-här-branschen-50-år-och-fortfarande-inte-vet-någonting-om-det