Tystnad ensam är värd att höras. Tystnad är av olika djup och fertilitet som jord.


tystnad-ensam-är-värd-att-höras-tystnad-är-av-olika-djup-och-fertilitet-som-jord
hd thoreautystnadensamärvärdatthrasavolikadjupochfertilitetsomjordtystnad ensamensam ärär värdvärd attatt hörastystnad ärär avav olikaolika djupdjup ochoch fertilitetfertilitet somsom jordtystnad ensam ärensam är värdär värd attvärd att hörastystnad är avär av olikaav olika djupolika djup ochdjup och fertilitetoch fertilitet somfertilitet som jordtystnad ensam är värdensam är värd attär värd att hörastystnad är av olikaär av olika djupav olika djup ocholika djup och fertilitetdjup och fertilitet somoch fertilitet som jordtystnad ensam är värd attensam är värd att hörastystnad är av olika djupär av olika djup ochav olika djup och fertilitetolika djup och fertilitet somdjup och fertilitet som jord

Silence läker; tystnad lugnar; tystnad bekvämligheter; tystnad renar; tystnad förnyar oss. -Dada JP Vaswani
silence-läker-tystnad-lugnar-tystnad-bekvämligheter-tystnad-renar-tystnad-förnyar-oss
Tystnad kan höras högljudda, när du står ensam i ett trångt rum. -Anne Dawn
tystnad-kan-höras-högljudda-när-står-ensam-i-ett-trångt-rum
Och nu finns det bara tystnad, tystnad, tystnad, säger allt vi inte visste -William Rose Benet
och-nu-finns-det-bara-tystnad-tystnad-tystnad-säger-allt-vi-inte-visste
Djup hämnd är dotter till djup tystnad. -Vittorio Alfieri
djup-hämnd-är-dotter-till-djup-tystnad
Musik och tystnad kombinera starkt eftersom musik görs med tystnad, och tystnad är full av musik.
musik-och-tystnad-kombinera-starkt-eftersom-musik-görs-med-tystnad-och-tystnad-är-full-av-musik
En kvinnas tystnad säger allt. Hennes tystnad och frånvaro av uttryck innebär att hon har nått sin bristningsgränsen
en-kvinnas-tystnad-säger-allt-hennes-tystnad-och-frånvaro-av-uttryck-innebär-att-hon-har-nått-sin-bristningsgränsen