Tystnad är också tal


tystnad-är-också-tal
ordspråktystnadärocksåtaltystnad ärär ocksåockså taltystnad är ocksåär också taltystnad är också tal

Under alla tal som är bra för allt det ligger en tystnad som är bättre, är tystnad djupt som Eternity tal är grunt som Time.
under-alla-tal-som-är-bra-för-allt-det-ligger-tystnad-som-är-bättre-är-tystnad-djupt-som-eternity-tal-är-grunt-som-time
Tal är mänskligt, är tystnad gudomliga, men också brutala och död: därför måste vi lära oss båda konst. -Thomas Carlyle
tal-är-mänskligt-är-tystnad-gudomliga-men-också-brutala-och-död-därför-måste-vi-lära-oss-båda-konst
Tystnad i rätt säsongen är vishet, och bättre än något tal.
tystnad-i-rätt-säsongen-är-vishet-och-bättre-än-något-tal
En vis sak är aktuell tystnad, och bättre än något tal -Plutarchos
en-vis-sak-är-aktuell-tystnad-och-bättre-än-något-tal