Tystnad är mor till sanningen.


tystnad-är-mor-till-sanningen
tystnadärmortillsanningentystnad ärär mortill sanningentystnad är morär mor tillmor till sanningentystnad är mor tillär mor till sanningentystnad är mor till sanningen

Tid är far till sanningen, är dess mor vårt sinne.Silence läker; tystnad lugnar; tystnad bekvämligheter; tystnad renar; tystnad förnyar oss.Lättja är mor till alla dåliga vanor men i slutändan är hon en mor och vi bör respektera henne.Och nu finns det bara tystnad, tystnad, tystnad, säger allt vi inte vissteTystnad kommer ofta ge dig sanningen.