Tystnad är guld; tal är silver


tystnad-är-guld-tal-är-silver
amerikansk proverbtystnadärguldtalsilvertystnad ärär guldtal ärär silvertystnad är guldtal är silver

Tystnad är guld; tejp är silver.
tystnad-är-guld-tejp-är-silver
Tystnad är guld-... Anka band är silver.
tystnad-är-guld-anka-band-är-silver
Ord är gjorda av silver, men tystnad är gjord av guld. -Portugisiska ordspråk
ord-är-gjorda-av-silver-men-tystnad-är-gjord-av-guld
Under alla tal som är bra för allt det ligger en tystnad som är bättre, är tystnad djupt som Eternity tal är grunt som Time.
under-alla-tal-som-är-bra-för-allt-det-ligger-tystnad-som-är-bättre-är-tystnad-djupt-som-eternity-tal-är-grunt-som-time
Gör nya vänner men behålla de gamla; en är silver och andra guld.
gör-nya-vänner-men-behålla-de-gamla-är-silver-och-andra-guld
Inte vinna världen och förlora din själ, är bättre än silver eller guld visdom... -Bob Marley
inte-vinna-världen-och-förlora-din-själ-är-bättre-än-silver-eller-guld-visdom