Tystnad är bättre än unmeaning ord.


tystnad-är-bättre-än-unmeaning-ord
pythagorastystnadärbättreänunmeaningordtystnad ärär bättrebättre änän unmeaningtystnad är bättreär bättre änbättre än unmeaningän unmeaning ordtystnad är bättre änär bättre än unmeaningbättre än unmeaning ordtystnad är bättre än unmeaningär bättre än unmeaning ord

Det är bättre att vara .aster din tystnad, än slav dina ord. -Nishan Panwar
det-är-bättre-att-vara-aster-din-tystnad-än-slav-dina-ord
Inget ljud i denna värld kan vara mer Högre än tystnad. Om någon förstår din tystnad, den personen aldrig missförstå dina ord.
inget-ljud-i-denna-värld-kan-vara-mer-högre-än-tystnad-om-någon-förstår-din-tystnad-den-personen-aldrig-missförstå-dina-ord
Du behöver inte alltid måste försvara dig med dina ord. Ibland din tystnad ger människor en aning om att du har bättre tankar i åtanke.
du-behöver-inte-alltid-måste-försvara-dig-med-dina-ord-ibland-din-tystnad-ger-människor-aning-om-att-har-bättre-tankar-i-åtanke
Silence läker; tystnad lugnar; tystnad bekvämligheter; tystnad renar; tystnad förnyar oss. -Dada JP Vaswani
silence-läker-tystnad-lugnar-tystnad-bekvämligheter-tystnad-renar-tystnad-förnyar-oss
Och nu finns det bara tystnad, tystnad, tystnad, säger allt vi inte visste -William Rose Benet
och-nu-finns-det-bara-tystnad-tystnad-tystnad-säger-allt-vi-inte-visste
Under alla tal som är bra för allt det ligger en tystnad som är bättre, är tystnad djupt som Eternity tal är grunt som Time.
under-alla-tal-som-är-bra-för-allt-det-ligger-tystnad-som-är-bättre-är-tystnad-djupt-som-eternity-tal-är-grunt-som-time