TV är som uppfinningen av inomhus VVS. Det tog inte ändra folks vanor. Det höll dem bara inne i huset


tv-är-som-uppfinningen-av-inomhus-vvs-det-tog-inte-ändra-folks-vanor-det-höll-dem-bara-inne-i-huset
tvärsomuppfinningenavinomhusvvsdettoginteändrafolksvanorhlldembarainnehusettv ärär somsom uppfinningenuppfinningen avav inomhusinomhus vvsdet togtog inteinte ändraändra folksfolks vanordet höllhöll demdem barabara inneinne ii husettv är somär som uppfinningensom uppfinningen avuppfinningen av inomhusav inomhus vvsdet tog intetog inte ändrainte ändra folksändra folks vanordet höll demhöll dem baradem bara innebara inne iinne i husettv är som uppfinningenär som uppfinningen avsom uppfinningen av inomhusuppfinningen av inomhus vvsdet tog inte ändratog inte ändra folksinte ändra folks vanordet höll dem barahöll dem bara innedem bara inne ibara inne i husettv är som uppfinningen avär som uppfinningen av inomhussom uppfinningen av inomhus vvsdet tog inte ändra folkstog inte ändra folks vanordet höll dem bara innehöll dem bara inne idem bara inne i huset

Du kan ändra dig, du kan ändra ditt beslut, men du kan inte ändra vad som finns där inne i ditt hjärta? -Ritu Ghatourey
du-kan-ändra-dig-kan-ändra-ditt-beslut-men-kan-inte-ändra-vad-som-finns-där-inne-i-ditt-hjärta
Jag ser arkitektur inte så Gropius gjorde, som en moralisk satsning, som sanning, men som uppfinningen, på samma sätt som poesi eller musik eller målning är uppfinningen
jag-ser-arkitektur-inte-så-gropius-gjorde-som-moralisk-satsning-som-sanning-men-som-uppfinningen-på-samma-sätt-som-poesi-eller-musik-eller
Huset har att göra alla nöjda, i motsats till konstverket som inte gör det. Arbetet är en privat angelägenhet för konstnären. Huset är inte.
huset-har-att-göra-alla-nöjda-i-motsats-till-konstverket-som-inte-gör-det-arbetet-är-privat-angelägenhet-för-konstnären-huset-är-inte
Det finns många saker som vi inte vill om världen. Låt oss inte bara sörja dem. Låt oss ändra dem.
det-finns-många-saker-som-vi-inte-vill-om-världen-låt-oss-inte-bara-sörja-dem-låt-oss-ändra-dem
Jag har så många tankar inom mig som jag vill säga, men jag är inte säker på hur man säger dem så jag bara hålla dem flaska inne
jag-har-så-många-tankar-inom-mig-som-jag-vill-säga-men-jag-är-inte-säker-på-hur-man-säger-dem-så-jag-bara-hålla-dem-flaska-inne
Människor behöver förändring. Det väcker något djupt inne att låta dem växa. Utan förändring något sover inne och sällan vaknar.
människor-behöver-förändring-det-väcker-något-djupt-inne-att-lå-dem-växa-utan-förändring-något-sover-inne-och-sällan-vaknar